Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost porodnicko-gynekologické kliniky je zaměřena na perinatologii, asistovanou reprodukci, onkogynekologii a urogynekologii. Ve spolupráci s neonatologickým oddělením se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků ve snižování perinatální mortality a morbidity. Centrum asistované reprodukce naší kliniky patří svými výsledky k předním v republice. V gynekologické operativě jsou stále více používány miniinvazivní postupy a zaváděny nejnovější diagnostické a terapeutické postupy včetně robotické chirurgie. V oblasti vědy a výzkumu je klinika zapojena do řady mezinárodních projektů.

 • Kristyna Nemejcova, Roman Kocian, Christhardt Kohler, Jiri Jarkovsky, Jaroslav Klat, Alberto Berjon, Radovan Pilka, Borek Sehnal, Blanca Gil-Ibanez, Ezequiel Lupo, Almerinda Petiz, Octavio Arencibia Sanchez, Peter Kascak, Fabio Martinelli, Alessandro Buda, Jiri Presl, Marc Barahona, Luc van Lonkhuijzen, Wiktor Szatkowski, Lubos Minar, Maja Pakiz, Pavel Havelka, Cristina Zorrero, Marcin Misiek, Leon Cornelius Snyman, Dariusz Wydra, Ignace Vergote, Alla Vinnytska, Mikulas Redecha, Martin Michal, Solveig Tingulstad, Barbara Kipp, Grzegorz Szewczyk, Robert Toth, Francisco Javier de Santiago Garcia, Pluvio Jesus Coronado Martin, Robert Poka, Karl Tamussino, Mathieu Luyckx, Maxime Fastrez, Juan Carlos Staringer, Anna Germanova, Andrea Plaikner, Sylva Bajsova, Pavel Dundr, Nina Mallmann-Gottschalk and David Cibula:
  Central pathology review in SENTIX, a prospective observational international study on sentinel lymph node biopsy in patients with early-stage cervical cancer (ENGOT- CX 2)
  Cancers, accepted, 2020, 12, 1115; doi:10.3390/cancers12051115
  (IF 6,16)
 • Musilova, I., Andrys, C., Holeckova, M., Kolarova, V., Pliskova, L., Drahosova, M.,  Bolehovska, B., Pilka, R., Huml, K., Cobo, T., Jacobsson, B., Kacerovsky, M.:
  Interleukin-6 measured by automated electrochemiluminiscence immunoassay method for the identification of intraamniotic inflammation in preterm prelabor rupture of membranes
  J Matern Fetal Neonatal Med. 2020, Volume: 33 Issue: 11 Pages: 1919-1926
  (IF 1,57)
 • Bieliková, P., Pilka R., Huml K., Melichar, B., Svebisova H., Jankova J., Prasil V., Zambo I., Janicek, P.:
  Monophasic Synovial Sarcoma of the Lower Extremity at 20 Weeks of Pregnancy: A Case Report and Review of the Literature, Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology,
  2019, vol. XLVI, n. 6, pp. 992-998
  (IF 0,17)
 • Fiala Ch., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Lubusky M.,
  Gemzell-Danielsson K. hCG Testing to Determine Outcome after Medical Abortion: A Review.
  Preg. Child Health, 2019, 6 (2), p. 1-11.
  (IF-0,53)
 • Rial-Crestelo M., Morales-Roselló J., Hernández-Andrade E., Prefumo F., Oros D., Caffici D., Sotiriadis A., Zohav E., Cruz-Martinez R., Parra-Cordero M., Lubusky M., Kacerovsky M., Figueras F.
  Evaluation of the quality and reliability of middle cerebral artery and umbilical artery Doppler images within an international randomized controlled trial.
  Ultrasound Obstet. Gynecol., 2019 Jun, 10. doi: 10.1002/uog.20370. [Epub ahead of print].
  (IF 2018-5,595)
 • Fiala Ch., Agostini A., Bombas T., Cameron S., Lertxundi R., Lubusky M., Parachini M., Saya L., Trumbic B., Gemzell-Danielsson K.
  Management of pain associated with up-to-9-weeks medical termination of pregnancy (MToP) using mifepristone-misoprostol regimens: expert consensus based on a systematic literature review. 
  Obstet. Gynaecol., 2019, Sep 3:1-11.
  doi: 10.1080/01443615.2019.1634027.
  (IF 2018-0,588)
 • Fiala C., Cameron S., Bombas T., Parachini M., Agostini A., Lertxundi R., Lubusky M., Saya L., Gemzell Danielsson K.
  Outcome of first trimester medical termination of pregnancy: definitions and management.
  Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care, 2018, 23 (6), p. 451-457.
  doi: 10.1080/13625187.2018.1535058.
  (IF 1,558)
 • Figueras F., Gratacos E., Rial M., Gull I., Krofta L., Lubusky M., Cruz-Martínez R., Cruz-Lemini M., Martínez-Rodríguez M., Socias P., Aleuanlli C., Cordero MCP.
  Revealed versus concealed criteria for placental insufficiency in an unselected obstetric population in late pregnancy (RATIO37): randomised controlled trial study protocol.
  BMJ Open. 2017 Jun 15;7(6):e014835.
  (IF 2,5)
 • Pilka, R., Marek, R., Adam, T., Kudela, M., Ondrová, D., Neubert, D., Hambálek, J., Maděrka, M., Solichová, D., Kujovská Krčmová, L., and Melichar, B.:
  Systemic inflammatory response after open, laparoscopic and robotic surgery in endometrial cancer patients.
  Anticancer research, 2016, 36: 2909-2922
  This study was supported by IGA MZ CR grant NT 13566-4/2012
  (IF 1,92)
 • Slavík, L., Novák, M., Úlehlová, J.,Procházka, M., Procházková, J., Lattová, V., Polák, P., Pilka, R. : Possibility of coagulation system activation determination with tissue factor in pregnancy complications”
  Clinical Laboratory, 2016, 10, 1851-1856
  (IF 1,08)
 • Sobek, A., Procházka, M., Klásková, E., Lubušký, M., Pilka, R.:
  High incidence of monozygotic twinning in infertility treatment.
  Biomedical papers, 2016, Apr 1. doi: 10.5507/bp.2016.016.
  (IF 1,29)
 • Studentský grant UPOL 2015-2019
 • Biomarkery receptivity endometria Prospektivní multicentrická studie proteomických biomarkerů receptivity endometria v cervikálním hlenu. NV18-08-00291
 • Tkáňové trauma a pooperační stres u pacientek s chirurgicky léčenými časnými stádii karcinomu endometria.  IGA MZ ČR NT 13566-4/2012

2019

 • MUDr. Radim Marek, Ph.D.
  Disertační práce: Robotem asistovaný laparoskopický staging karcinomu endometria daVinci S systémem“   
  Školitel: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

2018

 • MUDr. Renáta Poláčková, Ph.D.
  disertační práce: „Průběh a účinnost léčby řízenou hypotermií  u asfyktických novorozenců“
  školitel: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
 • MUDr. David Neubert, Ph.D.
  disertační práce: „Nové sérové markery u karcinomu endometria“
  školitel: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
 • MUDr. Marcel Štelcl, Ph.D.
  disertační práce: „Stanovení ovariální reservy u žen v optimálním reprodukčním věku a srovnání validity prediktivních markerů ovariální reservy při stimulaci“
  školitel: MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
 • RNDr. Blažena Zbořilová, Ph.D.
  disertační práce: „Monitoring časného vývoje embrya a úspěšnost implantace“
  školitel: prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.

2017

 • MUDr. Taťána Rumpíková, Ph.D.
  disertační práce: „Etické a právní aspekty darovaných gamet v asistované reprodukci“
  školitel: prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
 • MUDr. Aleš Sobek, Ph.D.
  disertační práce: „Monozygotic Twinning in Infertility Clinic Patients“
  školitel: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

2016

 • MUDr. Marcel Gärtner, Ph.D.
  disertační práce: „Možnosti využití telemetrie v urodynamickém vyšetření funkce dolních močových cest u žen“
  školitel: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
 • MUDr. Jan Hálek, Ph.D.
  disertační práce: „Pozdní neurosenzorická morbidita novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti“
  školitel: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
 • MUDr. Iva Holusková, Ph.D.
  disertační práce: „Erytrocytární aloimunizace u těhotných žen“
  školitel: prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
 • MUDr. Igor Michalec, Ph.D.
  disertační práce: „Vliv operačního porodu na statiku pánevního dna“
  školitel: doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

2014

 • MUDr. Pavla Brychtová, Ph.D.
  disertační práce: „Trombocytopenie v graviditě“
  školitel: doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
  disertační práce: „Korelace prebioptických a bioptických metod v diagnostice cervikálních lézí“
  školitel: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
 • MUDr. Jozef  Macko, Ph.D.
  disertační práce: „Nociceptivní stimulace u novorozenců – Elektrická vodivost kůže – objektivní parametr hodnocení percepce bolesti u novorozenců“
  školitel: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
 • Radovan Pilka a kol.: Gynekologie, Maxdorf Jessenius, Praha, 2017, 332 stran, ISBN 978-80-7345-530-9
 • Vlk R., Pětroš M., Ľubušký M. Ultrazvuk v porodnictví. In Martin Procházka, Radovan Pilka a kol. PORODNICTVÍ pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence – 2. přepracované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 46-50. ISBN 978-80-244-5322-4
 • Ľubušký M. Prenatální diagnostika a fetální terapie. In Martin Procházka, Radovan Pilka a kol. PORODNICTVÍ pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence – 2. přepracované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 51-56. ISBN 978-80-244-5322-4
 • Ľubušký M., Procházka M. Erytroctární aloimunizace těhotných žen, hemolytická nemoc plodu a novorozence. In Martin Procházka, Radovan Pilka a kol. PORODNICTVÍ pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence – 2. přepracované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 109-113. ISBN 978-80-244-5322-4

Gynekologie 2014; Porodnictví 2014; Gynecology 2012; Obstetrics 2012

 • Radim Brdička, William Didden: Genetika v klinické praxi III , 2015,  Galén, 189 s. - Martin Procházka, Jiří Dostál, Radovan Pilka: Kapitola 5. Genetická vyšetření v léčbě neplodnosti, s.89-107 ISBN: 9788074922268
 • Martin Procházka, Radovan Pilka: Porodnictví, 2016, AED-Olomouc, 243 s., ISBN 978-80-906280-0-7
 • Martin Procházka, Radovan Pilka: Porodnictví, 2018, Univerzita Palackého v Olomouci, 252 s., ISBN 978-80-244-5322-4
 • Petr Kovář, Radovan Pilka (spoluautor): Atlas panoramatické hysteroskopie, 2017, Maxdorf Jesenius, Praha, 257 s. ISBN 978-80-7345-542-2
  • „Cena za nejlepší monografii v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016-2017“
 • Krofta L., Jirásek J. E., Ľubušký M., Vojtěch J., Hašlík L. Ultrazvuk prního trimestru. Praha: Maxdorf s. r. o., 2017, 307 stran. ISBN 978-80-7345-528-6
 • Fiala Ch., Agostini A., Bombas T., Gemzell-Danielson K., Lertxundi R., Lubusky M., Parachini M. - Early Medical Abortion – a practical guide for healthcare Professional. Paris: Editions de Santé, 2018 (2nd edition), 108 pages. ISBN 978-2-9553002-1-3
 • Sentix – sestinelová uzlina u karcinomu hrdla děložního
 • Same – operační léčba sestupů pánevních orgánů
 • RACC – robotická operační léčba karcinomu hrdla děložního
 • PMMR – robotická operační léčba karcinomu endometria
 • RATIO 37 – růstová restrikce plodu
 • Předčasný odtok plodové vody u předčasného porodu
 • Embolizace děložních cév při krvácení za porodu

2020

 • Šubová, K., Němec, M., Pilka, R.: Laparoskopoická korekce istmokély v kombinaci s ventrosuspenzí dělohy
  Česká Gynekologie, 2020, 85, č. 2, s.104 - 110

2019

 • Pilka, R., Gágyor, D., Huml, K., Soviar, P., Benická, A.: Laparoskopická hysterosakropexe s následným těhotenstvím ukončeným císařským, řezem: kazuistika s krátkodobým follow-up
  Česká Gynekologie, 2019, 84, č.6, s. 430 - 434
 • Marek R., Dzvinčuk P., Hambálek J., Maděrka M., Jančeková V., Kolářová V., Langová K., Pilka R.: Robotická para-aortální lymfadenektomie v onkogynekologii. Duální dokování daVinci S systému zvyšuje úspěšnost vysoké paraaortální lymfadenektomie u karcinomu endometria.
  Česká Gynekologie, 2019, 84, 1, s. 4-17
 • Kudela M., Pilka R., Dzvinčuk P., Marek R., Klementová O.: Medicínské, eticko-morální a právní aspekty u operací Svědků Jehovových.
  Česká Gynekologie, 2019, 84, 1, s. 23-27
 • Gágyor, D., Pilka, R., Kudela, M., Dzvinčuk, P., Ondrová, D., Benická, A.: Sakrospinální fixace sec.Miyazaki – komplikace a dlouhodobé výsledky.
  Česká Gynekologie, 2019, 84, č.2, s. 105 – 110
 • Gágyor, D., Pilka, R., Ondrová, D., Buláková, S.: Distální vaginální ageneze
  Česká Gynekologie, 2019, 84, č.4, s. 283-288
 • Kudela, M., Černá, M., Hostinská, E., Huml, K., Grofová, Š., Pilka, R.: Profylaktická oboustranná balonková okluze ilických arterií během císařského řezu u Svědkyně Jehovovy
  Česká Gynekologie, 2019, 84, č.5, s.337-340
 • Vašíček, M., Pilka, R., Eim, J.B.: Laparoscopic sacrocolpopexy using Seratex Slimsling: Pilot study
  Česká Gynekologie, 2019, 84. č. 6, s.412 – 417
 • Crha I., Ventruba P., Žáková J., Ješeta M., Pilka R., Lousová E., Papíková Z.: Děložní mikrobiom jako faktor receptivity endometria
  Česká Gynekologie, 2019, 84, 1, s.49-54
 • Maděrka M., Pilka R., Neubert D., Hambálek J.: Nové sérové nádorové markery S100, TFF-3 a AIF-1 a jejich možné využití v onkogynekologii
  Česká Gynekologie, 2019, 84, 4, s.303-308
 • Crha, K., Ventruba, P., Žáková, J., Ješeta, M., Pilka, R., Vodička, J., Crha, I.: The role  of uterine microbiome and epithelialmesenchymal transition in endometrial function
  Medical Journal of Cell Biology 2019, 7, č.3, s. 146 - 151
 • Roubalová, L., Vojtěch, J., Feyereisl, J., Krofta, L., Skřivánek, A., Marková, I., Lošan, P., Pilka, R., Lubušký, M.: Screening preeklampsie v I.trimestru těhotenství,
  Česká Gynekologie, 2019, 84, č. 5, s.361-370
 • Crha, K., Ventruba, P., Žáková, J., Ješeta, M., Pilka, R., Vodička, J., Serpa, P.: Přeměna mezenchymálních a epiteliálních buněk – vliv na funkci a receptivitu endometria,
  Česká Gynekologie, 2019, 84, č. 5, s.371-375
 • Hambálek, J., Maděrka, M., Kolečková, M., Pilka, R.: Nízkoobjemové metastatické postižení lymfatických uzlin u karcinomu endometria
  Česká Gynekologie, 2019, 84. č. 6, s.458 – 462
 • Klos, D., Riško, J., Hanuliak, J., Neoral, Č., Pilka, R., Dzvinčuk, P., Lemstrová, R., Melichar, B., Duchoňová-Mohelníková, B.: Peritoneální karcinomatóza ovariálních nádorů - současný pohled na efekt cytoredukční chirurgie a intraperitoneální hypertermické chemoterapie
  Klinicka onkologie : casopis Ceske a Slovenske onkologicke spolecnosti Volume 32, Issue 5, 1 September 2019, Pages 349-352
 • Sehnal B., Ľubušký M. Farmakologická metoda umělého ukončení těhotenství do 49. dne amenorey. Acta Medicinae, 2019, 5, s. 8-10.
 • Maděrková Tozzi M., Frisová V., Ľubušký M. Význam 3D ultrazvukového vyšetření CNS plodu.
  Čes. Gynek., 2019, 84 (3), s. 222–228. (Impact of 3D ultrasound on fetal CNS examination)
 • Ľubušký M. Dispenzární péče o těhotnou – jak dále? Gyn. Por., 2019, 3 (3), s. 185-186.
 • Ľubušký M., Roubalová L. Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství. Labor Aktuell, 2019, 23 (2), s. 11-15.
 • Roubalová L., Ľubušký M. Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství.
  Čes. Gynek., 2019, 84 (5), s. 361-370. (First-trimester screening for Preeclampsia)
 • Dvořák V., Ľubušký M. Komplexní péče o těhotnou ženu. Gyn. Por., 2019, 3 (5), s. 277-283.
 • Roubalová L., Ľubušký M. Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství.
  Gyn. Por., 2019, 3 (5), s. 287-292. (First-trimester screening for Preeclampsia)
 • Dvořák V. jr., Ľubušký M. Využití misoprostolu (prostaglandinu E1) při chirurgickém ukončení těhotenství v I. trimestru a v gynekologii.
  Gyn. Por., 2019, 3 (5), s. 300-302. (Possibilities of using misoprostol (prostaglandin E1) in surgical termination of pregnancy in the first trimester and in gynecology)

2018

 • Pilka, R., Huml, K., Lubušký, M., Vodička, J., Jančeková, V., Kolářová V.:  Roboticky  asistovaná laparoskopická abdominální cerkláž: dvě kazuistiky
  Česká Gynekologie, 2018, 83, 3, 195-200
 • Vodička, J., Dvořan, M., Smékalová, K., Michnová, L., Hejtmánek, P., Lehnertová, K., Dostál, J., Pešková, M., Annenková, M., Pilka, R.: Možnosti přípravy endometria ke kryoembryotransferu.
  Česká Gynekologie, 2018, 83, 1, s. 25-28
 • Neubert, D., Ondrová, D., Hambálek, J., Maděrka, M., Sobková, K., Stejskal, D., Krejčí, G., Pilka, R.: Zvýšení hladin TFF3 u žen s karcinomem endometria
  Česká Gynekologie, 2018, 83, 2, s.109-114
 • Vystavěl, J., Eim, J.B., Pilka, R.: Opakovaná děložní intrapartální ruptura po endoskopické operaci hluboké endometriózy rektovaginálního septa a močového měchýře.
  Česká Gynekologie, 2018, 83, 5, s.354 – 358
 • Dvořan, M., Vodička, J., Dostál, J., Hajdúch, M., Džubák, P., Pešková, M., Pilka, R.: Implantace a diagnostika receptivity endometria.
  Česká Gynekologie, 2018, 4, s.291-299
 • Klimánková, V., Pilka, R.: Pozdní morbidita u syndromu jizvy po císařském řezu
  Česká Gynekologie, 2018, 4, s. 300-306
 • Pařízek A., Binder T., Bláha J., Blatný J., Buršík M., Feyereisl J., Janků P., Kokrdová Z., Křepelka P., Kvasnička J., Ľubušký M., Seidlová D., Šimetka O., Štourač P., Černý V. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2018, 83 (2), s. 150-157.
 • Krejčí H., Andělová K., Anderlová K., Bláha J., Čechurová D., Černý M., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí V., Pařízek A., Procházka M., Šimják P., Ľubušký M. Gestační diabetes mellitus – mezioborová spolupráce. Čes. Gynek., 2018, 83 (5), s. 397–406. (Gestational diabetes mellitus - interdiscplinary cooperation)
 • Ľubušký M. Umělé přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství sedm týdnů. Gyn. Por., 2018, 2 (5), s. 314-316.

2017

 • Pilka R., Gagyor D., Študentová M., Neubert D., Dzvinčuk P.: Laparoskopická a robotická sakropexe: retrospektivní studie zkušeností z learning curve a následného follow-up
  Česká Gynekologie, 2017, 4, s.261-267
 • Macháčková H., Pilka R., Losse S., Žurková M., Lošťáková V., Tichý T., Lovečková Y.: Případ peritoneální tuberkulózy: diagnostika pomocí PET/CT a laparoskopie
  Česká Gynekologie, 2017, 4, s. 300-307
 • Voláková E., Kolek V., Kufa J., Zatloukal J., Chudáček J., Szkorupa M., Pilka R.: Katameniální pneumotorax – kazuistiky a literální přehled
  Česká Gynekologie, 2017, 4, s.308-312
 • Pilka R.: Robotická chirurgie v gynekologii
  Rozhledy v chirurgii, 2017, 96, 2, s. 54-62 ISSN 0035-9351
 • Mužná, L., Pilka, R.: Inverze dělohy
  Česká Gynekologie, 2017, 2, s.139-144
 • Andělová K., Anderlová K., Čechurová D., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Gestační diabetes mellitus - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 79-81.
 • Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Hálek J., Klásková E. Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence - Doporučený postup ČGPS ČLS JEP.
  Čes. Gynek., 2017, 82 (1), s. 82-84.
 • Sobek A. Jr., Prochazka M., Klaskova E., Zborilova B., Lubusky M., Sobek A. Triple pregnancy with mixed chorionicity following in vitro fertilization: is fetal reduction necessary?
  Čes. Gynek., 2017, 82 (2), s. 118-121.
 • Suchánková E., Pavlásek J., Bydžovská I., Ľubušký M. Abdominální těhotenství u pacientky po císařském řezu, oboustranné salpingektomii a embryotransferu.
  Čes. Gynek., 2017, 82 (2), s. 122-125. (Abdominal pregnancy at a patient after cesarean section, bilateral salpingectomy and embryotransfer)
 • Slunska P., Hanacek J., Fanta M., Sehnal B., Gerychova R., Hola A., Zdenkova A., Neumannova H., Dziakova M., Lubusky M. Management of Medical Termination of Pregnancy (MToP) up until the 7th week of gestation in the Czech Republic.
  Ces. Gynek, 2017, 82 (5), p. I-VIII. – Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnu v České republice.
  Čes. Gynek., 2017, 82 (5), s. 336-344.