Naše klinika poskytuje základní, ale i vysoce specializovanou diagnostickou a léčebnou péči pro spádovou oblast celého Olomouckého kraje. V některých oblastech činnosti (léčba sterility, onkogynekologie, perinatologie a fetální medicíny, urogynekologie a dětské gynekologie) máme nadregionální působnost s přesahem do kraje zlínského, moravskoslezského a dalších.

Porodnické a novorozenecké oddělení splňuje požadavky  regionálního perinatologického centra, ve kterém jsou koncentrována riziková těhotenství z celého spádového regionu. Klinika se rovněž podílí na výzkumných úkolech, na pregraduální a postgraduální výchově lékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví. Součástí kliniky je centrum gynekologické robotické chirurgie, které je největším univerzitním pracovištěm tohoto typu v ČR a současně  výukovým centrem gynekologické robotické chirurgie pro střední  a východní Evropu.

Přes špičkovou odbornost plně respektujeme přání našich klientek.

Individuální a lidský přístup je naší zásadou.

Vaše zdraví a spokojenost s naší péčí je naším nejvyšším cílem.