Porodnicko-gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc povede od 1. července doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

1. 7. 2024

Jmenování přednostou Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc dnes z rukou ředitele nemocnice prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D. a děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. převzal doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D. Dosavadní vedoucí lékař onkogynekologického oddělení a současně statutární zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava vystřídá na postu přednosty jedné z největších klinik olomoucké fakultní nemocnice prof. MUDr. Radovana Pilku, Ph.D., který pracoviště vedl bezmála 16 let.

Profesoru Pilkovi za jeho dlouholetý profesní přínos děkujeme.  Novému přednostovi, p. docentu Klátovi, přejeme mnoho úspěchů v rovině medicínské, vědecké i manažerské.