Porodnicko-gynekologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU

Nejčastější dotazy: Jak zasahuje COVID-19 do péče o rodičky a novorozence ve Fakultní nemocnici Olomouc?

22. 5. 2020

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 22. 5. 2020, 13:05

Milé maminky,

v posledních dnech se na nás obracíte s řadou dotazů v souvislosti s pandemií COVID-19. Je to pro vás, vaše nejbližší, ale věřte, že také pro nás hektický čas plný nejistoty a napjatého očekávání, co následující hodiny a dny přinesou. I v této nelehké době se ale ze všech sil snažíme ctít naše zásady, díky jejichž dodržování patříme mezi nejoblíbenější porodnická pracoviště v zemi: Na prvním místě pro nás bylo a bude zdraví rodičky a dítěte. Teprve když bude tato prioritní zásada splněna, rádi budeme naši pozornost věnovat otázkám, které se týkají fyzického a především duševního pohodlí rodiček.

Těhotenství

❓ Jsem těhotná, jak mám postupovat dál?

➡️ Zůstáváte v péči registrujícího gynekologa. Ve 36. týdnu těhotenství se objednejte do ambulance předporodní péče (tel.: 588 444 123, 588 444 160). Na dalším průběhu se již domluvíme osobně. Jakmile vás ošetřující gynekolog odešle, objednáte se do ambulance předporodní péče. Při potížích funguje naše ambulance nepřetržitě.

❓ Mohu si dopředu prostudovat informované souhlasy k porodu?

➡️ Ano, jsou k dispozici zde. Upozorňujeme, že je podepíšete až při přijetí, tedy poté, co budete důkladně informována lékařem. 

❓ Provádíte screeningová vyšetření?

➡️ Ano, provádíme, a to na základě telefonického objednání.

❓ Je možné se na vyšetření dostavit s partnerem či s dětmi?

➡️ V současné době bohužel nikoliv.

❓ Co dělat v případě akutních potíží?

➡️ Nejsou-li řešitelné Vašim gynekologem, obraťte se kdykoliv na naši ambulanci.

❓ Jaká opatření mě čekají při vyšetření ve vaší ambulanci?

➡️ Při registraci vám změříme tělesnou teplotu, zeptáme se, jste-li zdravá a nejste-li v karanténě. Předpokládáme, že budete vybavena rouškou a budete dodržovat rozestupy s ostatními pacientkami. Doprovod k vyšetření (s výjimkami) není možný. Zvláště nedoporučujeme doprovod dětí. 

Porod

❓ Je možný doprovod otce u porodu?

➡️ S účinností od 1. 5. 2020 včetně je v naší porodnici opět možná přítomnost tzv. třetí osoby (nejčastěji tatínků nebo osob žijících s rodičkou ve společné domácnosti) u porodu.

Je však nutné dodržet několik podmínek:

 1. Otec (třetí osoba u porodu) musí mít roušku (respirátor), teplotu nižší než 37° C a podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Jednorázové roušky budou třetím osobám poskytnuty.
 2. Po přijetí na porodní sál si doprovázející osoba dezinfikuje ruce a obdrží ochranný jednorázový oděv.
 3. Po příchodu na porodní box je povinen tam zůstat a neopouštět jej.
 4. V nutném případě může použít vyhrazené WC pro doprovod. Toaleta určená pro doprovod je v pravidelných intervalech a vždy po použití dezinfikovaná podle platného dezinfekčního řádu FN Olomouc. 

❓ Musím mít při porodu roušku?

➡️ Ano, rouška slouží pro ochranu personálu. Stejně tak chrání náš personál i vás. A to je pro nás naprosto zásadní. V první době porodní rouška obvykle nepřináší problém. Ve druhé době („tlačení“) to může být jinak, můžete mít např. potřebu vdechovat Entonox, či cítit potřebu nedostatku vzduchu. V tomto případě se vždy s porodní asistentkou domluvíte na tom, jak se vzájemně chránit, na roušce netrváme. 

❓ Umožňujete ambulantní porod?

➡️ Ano, budete-li vy i dítě v pořádku a budete-li si přát, můžete opustit porodnici již po dvou hodinách od porodu. Toto rozhodnutí můžete učinit kdykoliv, stejně jako jej můžete kdykoliv odvolat. Žádné podklady k tomu nejsou nutné.

❓ Není lepší rodit doma svépomocí?

➡️ Domácí porody důrazně nedoporučujeme. Nikdy nevíte, kdy bude vaše dítě nebo vy potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc. A tu nelze v domácích podmínkách zajistit. I když jsou nyní podmínky nekomfortní a náročné, život je na prvním místě.

❓ Můžu být po celou dobu pobytu v porodnici s dítětem?

➡️ Samozřejmě ano. Od okamžiku porodu do propuštění domů pečlivě dbáme na to, aby dítě nebylo oddělováno od matky. Přítomnost matky u dítěte je pro nás žádoucí a děláme pro to maximum. Naše oddělení bylo před lety mezi prvními v České republice, které začalo podporovat přítomnost matky u zdravotních výkonů novorozence (screeningová vyšetření, odběry, fototerapie apod.)

❓ Umožňujete bonding?

➡️ Bezpečný bonding je součástí naší každodenní péče a nadále jej umožňujeme.

❓ Jaká je u vás podpora kojení?

➡️ Podpora kojení je pro nás prioritou, naše oddělení je přátelské dětem. S kojením začínáme v prvních okamžicích po narození dítěte. Během pobytu na oddělení zajišťuje podporu kojení tým kvalifikovaných laktačních sester. Tuto podporu poskytujeme i propuštěným novorozencům prostřednictvím ambulance Novorozeneckého oddělení.

Porod císařským řezem

❓ Může být otec přítomen u porodu?

➡️ Nikoliv, v současné situaci přítomnost otce na operačním sále není možná.

Může tatínek vidět miminko po porodu císařským řezem?

➡️ Ano, návštěvu (a případný bonding) zajišťuje novorozenecké oddělení.

Podmínky jednorázové návštěvy otce po porodu na Novorozeneckém oddělení FN Olomouc:

 • negativní anamnéza (otci nebyla nařízená karanténa, nebyl v posledních 3 týdnech v kontaktu s nakaženou osobou, neměl a nemá příznaky respiračního onemocnění)
 • nejeví známky respiračního ani jiného infekčního onemocnění (zejména nemá zvýšenou teplotu, kašel, netrpí dušností)
 • podpis čestného prohlášení otcem
 • povolena jediná návštěva otce u dítěte

Při jakýchkoliv nejasnostech nás neváhejte kontaktovat ještě před porodem na tel. 588 444 114

❓ Můžu provádět bonding na operačním sále?

➡️ Ano, je-li porod proveden v částečném umrtvení a jste-li v pořádku, zajistíme vám bonding přímo na operačním sále.

❓ Kdy uvidím své miminko (můžu kojit)?

➡️ Kontakt maminky s dítětem nepřerušujeme. Maminka uvidí své miminko ihned, jak je to možné. Postup se odvíjí také od typu anestezie a zdravotním stavu maminky a dítěte. Kontakt matky a dítěte je i pro nás základní hodnotou a kojení je samozřejmostí.

Po porodu

Jsou povoleny návštěvy?

➡️ Od 25. 5. jsou návštěvy šestinedělí povoleny ovšem při dodržení následujících pravidel:

 • Doba návštěv je 14.00 - 16.30 hodin. Výjimečně v individuálních případech může ošetřující lékař povolit návštěvu mimo stanovenou dobu.
 • Při vstupu na oddělení se, prosím, ohlaste sestře.
 • Osoba navštěvující pacienta (dále jen návštěva) se neléčí s infekcí COVID-19 a nemá nařízenou karanténu v souvislosti s tímto onemocněním.
 • Při vstupu na oddělení zdravotník návštěvě změří teplotu a dotáže se na symptomy onemocnění COVID-19. Pokud bude naměřena teplota nad 37oC a / nebo zjištěny symptomy onemocnění, nebude dané osobě návštěva pacienta umožněna.
 • Návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede hygienickou dezinfekci rukou, po celou dobu návštěvy má nasazenu roušku.
 • Návštěvy proběhnou mimo pokoj pacientek (s výjimkou jednolůžkových pokojů). Dle zdravotního stavu pacienta může návštěva proběhnout ve venkovních prostorách areálu nemocnice.
 • Nedoporučujeme návštěvy dětí do 10 let věku u pacientů.
 • Současně je možná návštěva pouze 2 osob (na porodním sále jedné osoby).

❓ Musím nosit roušku?

➡️ Ano, roušku je třeba denně vyměňovat, na porodnici jich máme díky dárcům dostatek, rádi vám poskytneme, kdykoliv budete potřebovat.

❓ Musí mít roušku miminko?

➡️ Nikoliv. I z toho důvodu se snažíme všichni kolem roušku nosit.

❓ Můžu být dříve propuštěna?

➡️ Ano, vše záleží na tom, jak se budete cítit. Vaše představy doporučujeme konzultovat s naším personálem. S časným propuštěním novorozence máme bohaté zkušenosti, rádi vás podpoříme. Uděláme vše pro to, abyste byli vy a vaše miminko v bezpečí.

❓ Funguje pobočka matriky v porodnici?

➡️ Ano, matrika stále funguje v přízemí naší budovy každý pracovní den  v čase 8:30 - 10:00.  Přijďte, i když nebudete mít všechny "náležitosti" (dokumenty, podpisy).  Vzhledem k tomu, že provoz Magistrátu města Olomouce úřadu je dočasně omezen (osobní návštěva na matrice momentálně není možná), snažíme se s každým příchozím domluvit a najít řešení.

Případné dotazy směřujte:
pavel.kocian@olomouc.eu 
mobil: +420 604 918 006

 Může si nás tatínek při propuštění vyzvednout na klinice?

➡️ Ano, vyzvedne si vás před oddělením šestinedělí. Nemusí čekat před budovou. Prosíme, aby do budovy vcházela pouze jedna osoba doprovázející propuštěnou maminku s miminkem.

Máte na nás další dotazy?

Jsme vám k dispozici na emailu porgyn@fnol.cz, případně na naší facebookové stránce.

Poslední recenze z FB stránek porodnice: