Návštěvy na porodnici a šestinedělí umožněny partnerovi nebo zákonnému zástupci

10. 12. 2020

Vedení Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc upravilo k 10. 12. 2020 režim návštěv na porodnici a oddělení šestinedělí následovně:

  • Návštěvy na oddělení šestinedělí jsou možné denně v době od 14.00 do 16.00 hod.
  • Návštěva bude umožněna pouze 1 osobě (partner nebo zákonnný zástupce) a je časově omezená na 1,5 hodiny.
  • Při vstupu na oddělení šestinedělí:
    • Vyčkejte příchodu personálu, který změří tělesnou teplotu a zhodnotí váš zdravotní stav.
    • Dodržujte protiepidemická opatření - mějte nasazenou roušku nebo respirátor a proveďte dezinfekci rukou.

Děkujeme za pochopení a za dodržování pravidel.